σαρίδι

το, Ν
μικρό απόρριμμα ή άχρηστο αντικείμενο, σκουπίδι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαρώνω + κατάλ. -ίδι (πρβλ. σκουπ-ίδι)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαρίδι — το ιού, σκουπίδι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • σκουπίδι — το, Ν 1. κάθε στερεός ρύπος που απομακρύνεται με τη σκούπα, απόρριμμα, ακαθαρσία, σαρίδι, αποσάρωμα 2. φρ. α) «κάνω κάποιον σκουπίδι» κατεξευτελίζω κάποιον β) «κάνω σκουπίδια» λερώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < σκουπίζω + κατάλ. ίδι (πρβλ. ροκαν ίδι)] …   Dictionary of Greek

  • φρόκαλο — το, Ν 1. σκουπίδι, σαρίδι 2. συνεκδ. σκούπα 3. φρ. «μέ έκανε φρόκαλο» μού φέρθηκε με προσβλητικό τρόπο, με ταπείνωσε. [ΕΤΥΜΟΛ. Υποχωρητ. παρ. τού ρ. φροκαλώ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.